CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Nezávislý výrobce a dodavatel energií

Kladno Power Plant

Alpiq Generation (CZ) je dynamickou, neustále se rozvíjející společností, která nabízí široké spektrum energetických produktů a služeb. Díky pokročilé technologii a vnitřním normám řízení procesů, jsme schopni nabízet zákazníkům řešení šitá na míru, která poskytují maximální přínos. Držíme neustálý krok s vývojem a úspěšně implementujeme nové technologie.


Alpiq Generation (CZ) ...

… je jedním z největších nezávislých výrobců energií v České republice

… je stoprocentně vlastněná společností Alpiq, švýcarským energetickým holdingem se sídlem v Oltenu

… představuje největší švýcarskou investici v České republice

… zaměstnává přes 400 pracovníků

… využívá obnovitelné zdroje při výrobě energie (biomasu, skládkový plyn)


Elektrárna Kladno

Její hrubý elektrický výkon dosahuje 523,8 MWe a kladenská elektrárna je tak jedním z největších nezávislých výrobců elektrické a tepelné energie v České republice. Se zhruba 260 zaměstnanci je rovněž jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.


Teplárna Zlín

Dodává elektrickou energii a teplo pro více než 15 000 domácností a firem v regionu, a tím se přímo podílí na kvalitě života ve Zlínském kraji. V současnosti má přes 160 zaměstnanců, a je tak rovněž významným lokálním zaměstnavatelem.


Staráme se o Vaše pohodlí a zdraví

Ve všech svých činnostech se snažíme působit jako ekologický vzor. Věnujeme mimořádnou péči ekologickým aspektům výroby elektrické energie a tepla. Díky trvalým investicím do moderních technologií pomáháme chránit životní prostředí v lokalitách, ve kterých působíme.

Alpiq Generation (CZ) provozuje moderní kogenerační zdroj na výrobu elektřiny a tepla, který splňuje ekologické normy České republiky a EU.

Především zásluhou značných investic naší společnosti do nejmodernějších technologií se za poslední desetiletí výrazně zlepšilo ovzduší v lokalitách, kde jsou umístěny naše výrobní zdroje.

Alpiq Generation (CZ) je firmou odpovědnou ke svému okolí a snaží se aktivně omezovat emise skleníkových plynů. Spoluspalování biomasy s hnědým uhlím ve stávajících energetických zařízeních je jedním ze způsobů, jak tyto emise omezovat za ekonomicky únosných nákladů. Naše společnost začala spoluspalovat biomasu v roce 2008.