CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Historie společnosti Alpiq Generation (CZ) v Kladně

Projekt společnosti ECK Generating – předchůdce společnosti Alpiq Generation (CZ) – byl vypracován v roce 1997 díky společnému úsilí amerických společností (NRG Energy, El Paso Energy, Mosbacher Power Partners, L. P. a TECO Power Services Corp.) a Středočeské energetické, a.s.V roce 2002 prodala společnost NRG Energy svůj 44,5%-ní obchodní podíl ...

Historie společnosti Alpiq Generation (CZ) ve Zlíně

Potřeba výroby energie vznikla u firmy Baťa jako důsledek bouřlivého vývoje této firmy ve dvacátých letech minulého století. Od jednoduchého pohonu obuvnických strojů přecházela firma Baťa k pohonům transmisí – celků pro pásovou výrobu obuvi. Formující se energetický celek začal dodávat veškeré druhy energií.