CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Nezávislý výrobce a dodavatel energií

Alpiq Generation (CZ) provozuje moderní kogenerační zdroj na výrobu elektřiny a tepla a se zhruba tříprocentním podílem na trhu je jedním z největších nezávislých výrobců tepelné a elektrické energie v České republice. Kromě této hlavní činnosti dodáváme našim odběratelům i další energie. Jedná se o měkčenou vodu a demivodu, stlačený vzduch a zemní plyn.

Naši zákazníci

Jako nezávislá energetická společnost dodáváme svou energii a poskytujeme své energetické služby širokému spektru odběratelů – malým a středně velkým firmám, velkým koncernům a veřejným institucím. Naše zákaznická základna zahrnuje dodavatele energií, místní orgány státní správy a průmyslové podniky.


Jednáme odpovědně

Pro společnost Alpiq Generation (CZ) pracuje více než 380 zaměstnanců. Transparentní informační politika a efektivní spolupráce mezi jednotlivými týmy vytváří základy pro efektivní řízení společnosti. K této otázce přistupujeme velmi seriózně a podle toho také jednáme. Jsme přesvědčeni, že můžeme dosáhnout svých obchodních cílů, jestliže naše jednání uvnitř společnosti i mimo ní vychází z důvěry a upřímnosti. To se zejména týká našich jednání s odběrateli a dodavateli, finančními institucemi, státními a správními orgány a obecnou veřejností. Naši zaměstnanci vykonávají své činnosti eticky odpovědným způsobem v souladu se zákonnými předpisy.