CZ
Alpiq v: České republice
Internetové stránky Alpiq

Energetické služby

Skupina Alpiq InTec

Webové stránky země

Skupina Alpiq

Řízení jakosti a certifikace

Kladno Power Plant

Řízení jakosti a bezpečnost práce jsou hlavními prioritami společnosti Alpiq Generation (CZ). Zařízení provozujeme s maximální péčí a zajišťujeme, že jsou tato zařízení udržována ve špičkovém provozuschopném stavu. Tímto způsobem chráníme obyvatelstvo, své vlastní zaměstnance i životní prostředí.

Jakost a bezpečnost na prvním místě

Naším cílem je zajišťovat, že naše zařízení budou fungovat vždy spolehlivě. Naši zákazníci jsou koneckonců závislí na nás a našich zařízeních. Naše tradiční elektrárna využívá moderní technologie a splňuje přísné normy v oblasti bezpečnosti práce.

Systém řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2004 a systém  řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:2007
Společnost Alpiq Generation (CZ) zavedla a udržuje společný systém řízení ochrany životního prostředí podle normy EN ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci v souladu s předpisem OHSAS 18001. S ohledem na charakter a návaznost činností, úroveň vzájemné spolupráce a budoucí záměry se toto spojení zdá jako optimální pro dosažení společných cílů ve vztahu k životnímu prostředí, péči o bezpečnost a hygienu při práci a stálé zlepšování pracovních podmínek. Vytvoření společného systému řízení ochrany životního prostředí a BOZP má zároveň silnou podporu vlastníka společnosti, kterým je přední švýcarská energetická firma Alpiq.

Ocenění za vysokou úroveň bezpečnosti práce
Seznam našich úspěchů a ocenění důsledného řízení jakosti je dlouhý. Jmenujme několik z nich:

V r. 2008 byla společnost Alpiq Generation (CZ) oceněna za svůj systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost obdržela zlaté ocenění RoSPA (RoSPA Gold Award) v rámci roční soutěže, kterou organizuje Royal Society for the Prevention of Accidents (Královská společnost pro prevenci úrazů), což odráží naše úsilí a dosažené výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Alpiq Generation (CZ) získala několik cen, včetně ocenění za zdravé pracovní prostředí, systém řízení ochrany životního prostředí a prevenci úrazů.

Alpiq Generation Certificates

Komplexní systém řízení

Společnost ve Zlíně implementovala plně integrovaný systém řízení (ISŘ)., Systém vyhovuje ISO normám i dalším standardům:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 Management kvality
 • ČSN EN ISO 14 001:2005 Environmentální management
 • ČSN OHSAS:2008 Management bezpečnosti a ochrany zdraví
 • EMAS III (Eco Management and Audit Scheme)

Organizace intergrovaného systému řízení je silně podporována naším majitelem – společností Alpiq, vedoucím hráčem na švýcarském energetickém trhu.

Zavádění integrovaného systému řízení ISŘ ve společnosti AGCZ – Teplárna Zlín představovalo:

 • vytvoření podmínek pro naplnění požadavků managementu jakosti (QMS) (stanovení politiky a cílů jakosti, plánování jakosti, řízení jakosti, zabezpečování a neustálé zlepšování jakosti a spokojenosti zákazníků)

 • vytvoření podmínek pro naplnění požadavků managementu ochrany životního prostředí (EMS), vytvoření podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP (zajištění shody s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a zásad bezpečné práce).

Hlavní činnosti spojené se zavedením, certifikací a ověřením ISŘ
Hlavní činnosti při realizaci ISŘ byly zaměřeny na:

 • vytvoření řídící dokumentace ISŘ na úrovni managementu společnosti,
 • vytvoření řídící a provozní dokumentace ISŘ pro hlavní procesy společnosti,
 • vytvoření dokumentace pro zajištění správné výrobní praxe a shody s legislativou,
 • školení pracovníků vrcholového managementu a dalších řídících úrovní společnosti,
 • identifikace potenciálu úsporných opatření (energie, voda, suroviny, zdroje)

Certifikace/ověření
Certifikaci provedla nezávislá certifikační organizace s potřebnou akreditací. Certifikace proběhla ve dvou stupních, při kterých byly zároveň ověřeny EMAS.
Na základě naplnění všech požadavků na zavedení a certifikaci ISŘ předán tzv. Zlatý certifikát IQ Net (IQ Net je ochranná známka mezinárodního sdružení významných světových certifikačních orgánů).

Celý projekt byl opět v plné režii managementu společnosti.

Zlin Certificates