Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Řízení jakosti a certifikace

Kladno Power Plant

Řízení jakosti a bezpečnost práce jsou hlavními prioritami společnosti Alpiq Generation (CZ). Zařízení provozujeme s maximální péčí a zajišťujeme, že jsou tato zařízení udržována ve špičkovém provozuschopném stavu. Tímto způsobem chráníme obyvatelstvo, své vlastní zaměstnance i životní prostředí.

Jakost a bezpečnost na prvním místě

Naším cílem je zajišťovat, že naše zařízení budou fungovat vždy spolehlivě. Naši zákazníci jsou koneckonců závislí na nás a našich zařízeních. Naše tradiční elektrárna využívá moderní technologie a splňuje přísné normy v oblasti bezpečnosti práce.

Systém řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001 a systém  řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001
Společnost Alpiq Generation (CZ) zavedla a udržuje společný systém řízení ochrany životního prostředí podle normy EN ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci v souladu s předpisem OHSAS 18001. S ohledem na charakter a návaznost činností, úroveň vzájemné spolupráce a budoucí záměry se toto spojení zdá jako optimální pro dosažení společných cílů ve vztahu k životnímu prostředí, péči o bezpečnost a hygienu při práci a stálé zlepšování pracovních podmínek. Vytvoření společného systému řízení ochrany životního prostředí a BOZP má zároveň silnou podporu vlastníka společnosti, kterým je přední švýcarská energetická firma Alpiq.

Ocenění za vysokou úroveň bezpečnosti práce
Seznam našich úspěchů a ocenění důsledného řízení jakosti je dlouhý. Jmenujme několik z nich:

V r. 2008 byla společnost Alpiq Generation (CZ) oceněna za svůj systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost obdržela zlaté ocenění RoSPA (RoSPA Gold Award) v rámci roční soutěže, kterou organizuje Royal Society for the Prevention of Accidents (Královská společnost pro prevenci úrazů), což odráží naše úsilí a dosažené výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Alpiq Generation (CZ) získala několik cen, včetně ocenění za zdravé pracovní prostředí, systém řízení ochrany životního prostředí a prevenci úrazů.

Společnost ve Zlíně implementovala:

  • ČSN EN ISO 9001 Management kvality
Alpiq Generation Certificates