CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Závazky vůči místní veřejnosti

Kladno Event
Kladno Event

Alpiq Generation (CZ) je společensky odpovědnou firmou.

Alpiq Generation (CZ) chce být společensky odpovědnou firmou a dlouhodobě  v této oblasti vyvíjí řadu činností. Společnost podporuje lokality, ve kterých vykonává svou podnikatelskou činnost (okolí elektrárny Kladno a teplárny Zlín), prostřednictvím svého Sponzorského programu. Mezi projekty, na které  v Kladně Společnost pravidelně finančně přispívá, patří například Domov pro seniory, Pečovateská služba Fontána, Nadační fond Slunce pro všechny, Dětský stacionář Zvonek, hokejbalový klub HBC Alpiq Kladno, juniorský tým HC Rytíři Kladno a dětský šachový klub. Ve Zlíne Společnost pomáhá například Charitě Zlín, juniorským hokejistům, Sledgehokejistům, Filharmonii B. Martinů a Městskému divadlu. Aktivně se podílí také na ekologických projektech, jakým je například Den Země, organizovaný Statutárním městem Zlín.

Alpiq Generation (CZ) využívá nástrojů jak interní, tak externí komunikace, prostřednictvím kterých neustále zajišťuje otevřenou výměnu relevantních informací týkajících se ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví  a činnosti firmy jako takové.

Veškeré možné podněty od externích stran jako např.: stížnosti obyvatel, sousedních organizací, veřejnosti, pokuty, penále a výsledky kontrol orgánů státní správy či inspekčních orgánů, které by byly uplatněny, jsou evidovány u ředitele pro ekologii a inženýring společnosti  Alpiq Generation (CZ). Obecně je dodržována zásada obousměrné komunikace (přijetí stížnosti či námětu, zaevidování, prověření oprávněnosti či opodstatněnosti, zpracování a zaslání odpovědi).

Společnost pravidelně organizuje návštěvy svých provozů za účelem podrobnějšího informování veřejnosti o výrobních a jiných činnostech.