Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Naše okolí

Kladno Power Plant

Alpiq Generation (CZ) informuje otevřeně a vstřícně jak zaměstnance, tak i veřejnost o environmentálních rizicích, jakož i o rizicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro Alpiq Generation (CZ) je velmi důležité mít kladný vztah a být otevřený  vůči svému okolí, a z tohoto důvodu společnost pravidelně informuje o svých činnostech, výrobě a emisích.

Alpiq Generation (CZ) si plně uvědomuje význam bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, a tím, že udržuje vysokou úroveň bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, chce být společnost lepší než ostatní výrobci energií.