CZ
Alpiq v: České republice
Internetové stránky Alpiq

Energetické služby

Skupina Alpiq InTec

Webové stránky země

Skupina Alpiq

Stav zařízení a emisí

Společnost Alpiq Generation (CZ) aktivně a otevřeně informuje veřejnost o svých činnostech a aktivitách prostřednictvím celé řady nástrojů. Kromě každoročního vydávání Zprávy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti firmy, pravidelně na tomto místě informuje o stavu svých elektráren a emisích.

Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno

Květen 2018
MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

202 462 MWh

968 870 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh 

0 MWh

Dodávky tepla:

24 617 GJ445 987 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

114 034 t560 812 t

     černé uhlí

0 t0 t
     ELTO

2 t

2 t
     zemní plyn709 m3

107 774 m3

     biomasa

0 t

0 t

     vápenec

8 096 t39 150 t

Ekologické údaje

Květen 2018MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

4 t19 t

     emise SO2

162 t785 t

     emise NOx

107 t517 t

     emise CO

8 t41 t

     emise CO2

179 052 t880 510 t

Produkce popelovin:

22 093 t106 690

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Během měsíce května nedošlo k žádné mimořádné události.

Další ekologické činnosti:    

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.


Údaje o výrobě - Teplárna Zlín

Květen 2018MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

8 242 MWh72 705 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh4 368 MWh

Dodávky tepla:

43 660 GJ

598 751 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

9 001 t69 828 t

     černé uhlí

0 t1 309 t

     zemní plyn

2 669 t140 957 t

     skládkový plyn

0 m3

30 318m3

     biomasa

0 t8 264 t

     vápenec

640 t5 400 t

Ekologické údaje

Květen 2018
MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

0,0 t0,6 t

     emise SO2

5,0 t157,6 t

     emise NOx

11,8 t99,1 t

     emise CO

10,7 t

58,8 t

     emise CO2

16 762 t132 899 t

Produkce popelovin:

989 t10 678 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Během měsíce května nedošlo k žádné mimořádné události.


Další ekologické činnosti:        

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.