CZ
Alpiq v: České republice
Internetové stránky Alpiq

Energetické služby

Skupina Alpiq InTec

Webové stránky země

Skupina Alpiq

Stav zařízení a emisí

Společnost Alpiq Generation (CZ) aktivně a otevřeně informuje veřejnost o svých činnostech a aktivitách prostřednictvím celé řady nástrojů. Kromě každoročního vydávání Zprávy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti firmy, pravidelně na tomto místě informuje o stavu svých elektráren a emisích.

Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno

Květen 2017
MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

197 482 MWh

956 187 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh

0 MWh

Dodávky tepla:

40 679 GJ488 449 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

113 139 t552 853 t

     černé uhlí

0 t0 t
     ELTO

0 t

51 t
     zemní plyn45 640 m3

113 945 m3

     biomasa

0 t

0 t

     vápenec

7 352 t36 457 t

Ekologické údaje

Květen 2017MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

3 t15 t

     emise SO2

177 t880 t

     emise NOx

105 t416 t

     emise CO

10 t37 t

     emise CO2

180 196 t890 436 t

Produkce popelovin:

21 108 t101 099 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Blok č. 7 by odstaven dne 11. května 2017 v 02:33 hod. v důsledku poruchy na turbogenerátoru, zpět přifázován po opravě dne 11. května 2017 ve 13:52 hod.

Další ekologické činnosti:    

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.


Údaje o výrobě - Teplárna Zlín

Květen 2017MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

7 949 MWh68 887 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh4 022 MWh

Dodávky tepla:

57 562 GJ

654 810 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

8 743 t65 178 t

     černé uhlí

65 t3 429 t

     zemní plyn

3 696 t242 438 t

     skládkový plyn

0 m3

25 879 m3

     biomasa

0 t8 494 t

     vápenec

807 t5 615 t

Ekologické údaje

Květen 2017
MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

0,1 t1,3 t

     emise SO2

9,7 t153,2 t

     emise NOx

16,8 t107,3 t

     emise CO

7,7 t54,6 t

     emise CO2

15 986 t128 232 t

Produkce popelovin:

1 166 t10 984 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Během měsíce dubna nedošlo k žádné mimořádné události.


 

Další ekologické činnosti:

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.