CZ
Alpiq v: České republice
Internetové stránky Alpiq

Energetické služby

Skupina Alpiq InTec

Webové stránky země

Skupina Alpiq

Stav zařízení a emisí

Společnost Alpiq Generation (CZ) aktivně a otevřeně informuje veřejnost o svých činnostech a aktivitách prostřednictvím celé řady nástrojů. Kromě každoročního vydávání Zprávy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti firmy, pravidelně na tomto místě informuje o stavu svých elektráren a emisích.

Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno

Červenec 2017
MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

152 404 MWh

1 245 580MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh 

0 MWh

Dodávky tepla:

22 190 GJ532 381 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

89 982 t724 065 t

     černé uhlí

0 t0 t
     ELTO

13 t

63 t
     zemní plyn80 086 m3

250 488 m3

     biomasa

0 t

0 t

     vápenec

5 858 t49 176 t

Ekologické údaje

Červenec 2017MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

3 t19 t

     emise SO2

138 t1 164 t

     emise NOx

79 t686 t

     emise CO

7 t54 t

     emise CO2

138 452 t1 155 912 t

Produkce popelovin:

18 767 t137 891t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Blok č. 7 by odstaven dne 1. července 2017 v 08:18 hod. v důsledku plánované opravy, nafázován zpět dne 1. července 2017 v 15:35 hod.
Blok č. 7 byl odstaven dne 11. července 2017 v 03:33 hod. v důsledku působení ochran generátoru, nafázován zpět po opravě dne 13. července 2017 v 07:34 hod.
Blok č. 7 byl odstaven dne 14. července 2017 v 11:17 hod. v důsledku poruchy, nafázován zpět po opravě dne 14. července 2017 v 13:15 hod.
Blok č. 5 byl odstaven dne 15. července 2017 v 00:10 hod. do plánované generální opravy.

Další ekologické činnosti:    

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.


Údaje o výrobě - Teplárna Zlín

Červenec 2017MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

7 934 MWh85 028 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

25 MWh4 083 MWh

Dodávky tepla:

33 213 GJ

727 005 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

8 149 t82 058 t

     černé uhlí

0 t3 429 t

     zemní plyn

51 454 t331 865 t

     skládkový plyn

35 420 m3

92 094 m3

     biomasa

0 t8 494 t

     vápenec

528 t6 900 t

Ekologické údaje

Červenec 2017
MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

0,2 t1,7 t

     emise SO2

20,9 t194 t

     emise NOx

5,2 t120,8 t

     emise CO

1,7 t58,9 t

     emise CO2

14 814 t159 002 t

Produkce popelovin:

951 t13 749 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Dne 14. července 2017 byl odstaven TG32 v důsledku netěsnosti na olejovém systému; blok byl po rychlé opravě znovu nafázován.


 

Další ekologické činnosti:

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.