CZ
Alpiq v: České republice
Internetové stránky Alpiq

Energetické služby

Skupina Alpiq InTec

Webové stránky země

Skupina Alpiq

Stav zařízení a emisí

Společnost Alpiq Generation (CZ) aktivně a otevřeně informuje veřejnost o svých činnostech a aktivitách prostřednictvím celé řady nástrojů. Kromě každoročního vydávání Zprávy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti firmy, pravidelně na tomto místě informuje o stavu svých elektráren a emisích.

Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno

Leden 2018
MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

192 823 MWh

192 823 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh 

0 MWh

Dodávky tepla:

121 733 GJ121 733 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

116 295 t116 295 t

     černé uhlí

0 t0 t
     ELTO

2 t

2 t
     zemní plyn45 976 m3

45 976  m3

     biomasa

0 t

0 t

     vápenec

7 317 t7 317 t

Ekologické údaje

Leden 2018MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

3 t3 t

     emise SO2

156 t156 t

     emise NOx

104 t104 t

     emise CO

8 t90 t

     emise CO2

177 468 t177 468 t

Produkce popelovin:

22 011 t22 011

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Blok č. 7 byl odstaven dne 5. ledna v 12:27 hod. z důvodu výměny karty řídícího systému, nafázován zpět po opravě dne 5. ledna v 16:11 hod.
Blok č. 7 byl odstaven dne 16. ledna v 08:53 hod. z důvodu poruchy regulátoru otáček TG, nafázován zpět po opravě dne 17. ledna v 02:05 hod.

Další ekologické činnosti:    

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.


Údaje o výrobě - Teplárna Zlín

Leden 2018MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

20 204 MWh20 204 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

1 164 MWh1 164 MWh

Dodávky tepla:

158 456 GJ

158 456 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

19 774 t19 774 t

     černé uhlí

0 t0 t

     zemní plyn

15 664 t15 664 t

     skládkový plyn

16 340 m3

16 340 m3

     biomasa

2 292 t2 292 t

     vápenec

1 236 t1 236 t

Ekologické údaje

Leden 2018
MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

0,4 t0,4 t

     emise SO2

44 t44 t

     emise NOx

30,9 t30,9 t

     emise CO

13,0 t13,0 t

     emise CO2

36 479 t36 479 t

Produkce popelovin:

2 736 t2 736 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

   


Další ekologické činnosti:         

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.