CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Stav zařízení a emisí

Společnost Alpiq Generation (CZ) aktivně a otevřeně informuje veřejnost o svých činnostech a aktivitách prostřednictvím celé řady nástrojů. Kromě každoročního vydávání Zprávy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti firmy, pravidelně na tomto místě informuje o stavu svých elektráren a emisích.

Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno

Srpen  2018
MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

133 103 MWh

1 408 598 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh 

0 MWh

Dodávky tepla:

19 684 GJ507 819 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

75 432 t816 035 t

     černé uhlí

0 t0 t
     ELTO

60 t

195 t
     zemní plyn3 554 m3

186 994 m3

     biomasa

0 t

0 t

     vápenec

3 837  t56 075 t

Ekologické údaje

Srpen 2018MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

1 t23 t

     emise SO2

96 t1 140 t

     emise NOx

62 t747 t

     emise CO

4 t59 t

     emise CO2

118 974 t1 277 503 t

Produkce popelovin:

14 013 t159 186 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Blok č. 5 byl dne 31. srpna 2018 ve 22:33 hod. odstaven do pravidelné roční údržby.

Další ekologické činnosti:    

Zahájena příprava demolice komína odstaveného bloku č. 3.


Údaje o výrobě - Teplárna Zlín

Srpen 2018MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

6 437 MWh94 000 MWh

Výroba el. energie z obnovitelných zdrojů:

20 MWh4 422 MWh

Dodávky tepla:

26 879 GJ

695 603 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

6 970 t93 219 t

     černé uhlí

0 t1 309 t

     zemní plyn

180 104 t455 625 t

     skládkový plyn

30 552 m3

117 421 m3

     biomasa

0 t8 313 t

     vápenec

521 t7 334 t

Ekologické údaje

Srpen 2018
MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

0,0 t0,6 t

     emise SO2

24,6 t235,1 t

     emise NOx

5,4 t118,2 t

     emise CO

1,1 t

64,1 t

     emise CO2

13 460 t177 514 t

Produkce popelovin:

1 637 t15 204 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Během měsíce května nedošlo k žádné mimořádné události.


Další ekologické činnosti:      

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.