CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Stav zařízení a emisí

Společnost Alpiq Generation (CZ) aktivně a otevřeně informuje veřejnost o svých činnostech a aktivitách prostřednictvím celé řady nástrojů. Kromě každoročního vydávání Zprávy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti firmy, pravidelně na tomto místě informuje o stavu svých elektráren a emisích.

Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno

Březen 2019
MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

188 688 MWh

547 130 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh 

0 MWh

Dodávky tepla:

90 262 GJ 334 077 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

111 440 t 324 812 t

     černé uhlí

0 t 0 t
     ELTO

0 t

0 t
     zemní plyn 16 536 m3

65 468 m3

     biomasa

0 t

0 t

     vápenec

8 523  t 23 862 t

Ekologické údaje

Březen 2019MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:    

     emise TZL

1 t 7 t

     emise SO2

112 t342 t

     emise NOx

127 t367 t

     emise CO

9 t 26 t

     emise CO2

173 694 t 509 636 t

Produkce popelovin:

22 204 t61 550 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Během měsíce března nedošlo k žádné mimořádné události.

Další ekologické činnosti:    


Údaje o výrobě - Teplárna Zlín

Březen 2019MěsíčněOd začátku
roku

Výroba elektrické energie:

11 719 MWh 51 690 MWh

Výroba el. energie z obnovitelných zdrojů:

1 233 MWh 4 041 MWh

Dodávky tepla:

116 856 GJ

452 667 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:     hnědé uhlí

11 284 t 48 878 t

     černé uhlí

628 t 1 392 t

     zemní plyn

30 324 t 58 732 t

     skládkový plyn

25 589 m3

151 457 m3

     biomasa

2 214 t 6 575 t

     vápenec

1 029 t 3 938 t

Ekologické údaje

Březen 2019
MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

0,0 t 0,1 t

     emise SO2

22,5 t 119,2 t

     emise NOx

16,3 t 66,6 t

     emise CO

12,1 t

35,6 t

     emise CO2

22 112 t 90 983 t

Produkce popelovin:

2 234 t 7 524 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Během měsíce března nedošlo k žádné mimořádné události.


Další ekologické činnosti:      

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.