CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Stav zařízení a emisí

Společnost Alpiq Generation (CZ) aktivně a otevřeně informuje veřejnost o svých činnostech a aktivitách prostřednictvím celé řady nástrojů. Kromě každoročního vydávání Zprávy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti firmy, pravidelně na tomto místě informuje o stavu svých elektráren a emisích.

Údaje o výrobě - Elektrárna Kladno

Prosinec  2018
MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

200 732 MWh

2 138 318 MWh

Výroba el. energie z biomasy:

0 MWh 

0 MWh

Dodávky tepla:

120 874 GJ 819 129 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:



     hnědé uhlí

112 437 t 1 220 067 t

     černé uhlí

0 t 0 t
     ELTO

60 t

758 t
     zemní plyn 1 179 m3

414 210 m3

     biomasa

0 t

0 t

     vápenec

8 520  t 86 621 t

Ekologické údaje

Prosinec 2018MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:    

     emise TZL

3 t 33 t

     emise SO2

157 t1 682 t

     emise NOx

117 t1 152 t

     emise CO

7 t 87 t

     emise CO2

185 153 t 1 938 425 t

Produkce popelovin:

20 094 t229 990 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Během měsíce prosince nedošlo k žádné mimořádné události.

Další ekologické činnosti:    

Probíhá demolice komína odstaveného bloku č. 3.


Údaje o výrobě - Teplárna Zlín

Prosinec 2018MěsíčněOd začátku roku

Výroba elektrické energie:

17 594 MWh 137 298 MWh

Výroba el. energie z obnovitelných zdrojů:

1 101 MWh 6 411 MWh

Dodávky tepla:

161 679 GJ

1 095 483 GJ

Spotřeby paliv a sorbentu:



     hnědé uhlí

15 737 t 137 013 t

     černé uhlí

1 200 t 3 437 t

     zemní plyn

106 062 t 847 430 t

     skládkový plyn

44 887 m3

194 852 m3

     biomasa

1 842 t 11 630 t

     vápenec

1 528 t 11 543 t

Ekologické údaje

Prosinec 2018
MěsíčněOd začátku roku
Emise zdroje:   

     emise TZL

0,0 t 0,8 t

     emise SO2

40,7 t 346,9 t

     emise NOx

24,3 t 179,1 t

     emise CO

11,4 t

91,7 t

     emise CO2

32 445 t 265 800 t

Produkce popelovin:

2 417 t 21 337 t

Další údaje o provozu (výpadky, havárie, požáry atd.):

Během měsíce prosince nedošlo k žádné mimořádné události.


Další ekologické činnosti:      

Během tohoto měsíce nebyly prováděny žádné mimořádně ekologické aktivity.