CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Certifikace

Kladno - Logo ISO 14001
Kladno - Logo ISO 18001

Společnost Alpiq Generation (CZ) si je vědoma svých závazků vůči veřejnosti a lokalitám, ve kterých působí.

S tímto vědomím společnost Alpiq Generation (CZ) zavedla a udržuje společný systém řízení ochrany životního prostředí („EMS“) podle normy EN ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) v souladu s předpisem OHSAS 18001.

S ohledem na charakter a návaznost činností, úroveň vzájemné spolupráce a budoucí záměry se toto spojení zdá jako optimální pro dosažení společných cílů ve vztahu k životnímu prostředí, péči o bezpečnost a hygienu při práci a stálé zlepšování pracovních podmínek.

Vytvoření společného systému EMS a BOZP má zároveň silnou podporu vlastníka společností, kterým je přední švýcarská energetická firma Alpiq. 

Teplárna Zlín implementovala v rámci integrovaného systému řízení také systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS).


Přínosy integrovaného systému řízení

Plánování a strategické řízení hlavních činností společnosti zahrnují:

  • Optimalizace řízení, provozu, procesů a zdrojů společnosti;
  • Zlepšování jakosti produktů a služeb;
  • Snižování rizik v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • Dosažení úplného souladu s platnou legislativou a předpisy;
  • Snížení výrobních nákladů;
  • Posilování a zlepšování konkurenceschopnosti společnosti

Alpiq Generation (CZ) je držitelem mezinárodních certifikátů a ocenění:

  • Zlaté ocenění RoSPA
  • Titul "Bezpečný podnik"
  • Titul "Podnik podporující zdraví"
Kladno - Logo Rospa, Podnik, BP