CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Závazek vůči životnímu prostředí

Kladno - Logo ISO 14001

Systém řízení ochrany životního prostředí podle normy EN ISO 14001 se používá pro řízení našich podnikatelských činností již od roku 2004.

Ve snaze omezit dopady činností, výrobků a služeb na životní prostředí stanovilo vrcholové vedení společnosti Alpiq Generation (CZ)  již v roce 2004 environmentální politiku společnosti jako závazné formulované prohlášení, kterým se musí všichni zaměstnanci řídit