CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Náš závazek

Alpiq Generation (CZ) je spolehlivým a ekologickým výrobcem tepla pro Kladno a Zlín

Společnost vyrábí a dodává tepelnou energii svým zákazníkům ve Zlíně a v Kladně. Celkově tak zásobuje více než 32 tisíc odběratelů, a to jak domácností, tak průmyslových firem. Tepelná energie je zákazníkům dodávána buďto napřímo a nebo prostřednictvím společností Teplo Zlín ve Zlíně a TEPO v Kladně.

V roce 2016 společnost vyrobila a dodala svým odběratelům více než 2 000 terrajoulů tepelné energie. Více než polovina dodávek tepla pocházela z horkovodů a zbývající část představovala pára pro technologické potřeby průmyslových odběratelů i pro vytápění budov.

Společnost dlouhodobě investuje do svých výrobních zařízení, díky čemuž je zajištěna stabilita dodávek tepelné energie. V roce 2016 nedošlo k žádné neplánované odstávce dodávek tepla, a to jak do města Kladna, tak Zlína. Pro výrobu tepla a teplé vody je ve zlínské teplárně používán, kromě hnědého uhlí, také skládkový plyn a biomasa. Zároveň se společnosti dlouhodobě daří udržet příznivou cenu tepelné energie pro své zákazníky.