CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Sponzorství

Alpiq Generation Ice Hockey Team
Alpiq Generation Sponsorship Zlin

Ve společnosti Alpiq Generation (CZ) je sponzorství součástí společenské odpovědnosti

Alpiq Generation (CZ) chce být společensky odpovědnou firmou, a proto dlouhodobě podporuje celou řadu projektů a organizací v regionech naší působnosti.

V rámci sponzorského programu společnosti Alpiq Generation (CZ) jsou dlouhodobě podporovány projekty a organizace, které svoji činnost provozují v regionech, kde působí naše společnost, tj. v Kladně a ve Zlíně. Sponzorované projekty a organizace jsou podporovány dlouhodobě, což přináší řadu výhod jak pro ně samotné, tak i pro naši společnost. Díky dlouhodobé podpoře a spolupráci firmy s podporovanými subjekty je vybudován vzájemný vztah a dochází ke zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků.

Společnost byla v roce 2008 za významnou finanční podporu v péči o zdravotně postižené spoluobčany oceněna Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. Od roku 2007 je také držitelem Ceny Slunce, kterou za svoji charitativní činnosti získala od Nadace Slunce všem.

Oblasti Sponzorského programu Alpiq Generation (CZ):

 • Charita a péče o zdraví
 • Vzdělání
 • Kultura
 • Sport

Příklady naší sponzorské činnosti

 • Generální partnerství Středního odborného učiliště a Praktické školy Kladno – Vrapicehttp://souvrapice.cz/
  Dlouhodobá podpora organizace a projektu Den pro řemeslo – projektový den, jehož hlavním cílem je zatraktivnění učňovského vzdělávání a zvýšení možnosti studia a následného pracovního uplatnění také žákům se speciálními potřebami

 • Generální partnerství Nadačního fondu Slunce pro všechnywww.slunce.info
  Dlouhodobá podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami – chráněné bydlení a asistované zaměstnávání postižených, příspěvek na náklady rekonstrukce Domova Dobré Vůle Nouzov, příspěvek na provoz škol v rámci NF Slunce.

 • Generální partnerství Letohrádku Vendulawww.letohradekvendula.cz
  Dlouhodobá podpora projektu řemeslné manufaktury – asistovaného zaměstnávání postižených a poskytovatele sociálních služeb. 

 • Generální partnerství Domova pro Seniory Kladnowww.domov-kladno.cz
  Dlouhodobá podpora projektů pro seniory – zahradní slavnost, sportovní hry, výlety.

 • Středisko komplexní sociální péče Fontána Kladno –www.skspkladno.cz
  Generální partnerství projektu Kladenská univerzita třetího věku – poskytování vzdělávacích projektů pro seniory a zdravotně postižené.

 • Krajská nemocnice T. Bati – Novorozenecké oddělení ve spolupráci s Nadací Křižovatkawww.nadacekrizovatka.cz
  Dlouhodobá podpora projektu Maminko dýchej – nákup monitorů dechu pro novorozence.

 • Partnerství HANDICAP Zlínwww.handicap.cz
  Dlouhodobá podpora projektů pro zdravotně postižené ve Zlíně. HANDICAP (?)" Zlín (osobní asistence, dopravní služby, klub dětí a mládeže, sportovní klub, půjčovna kompenzačních pomůcek a základní sociální poradenství).

 • Podpora zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů -www.filharmonie-zlin.cz
  Podpora kulturních projektů a festivalu Harmonia Moraviae

 • Stálá podpora Městského divadla v Kladně a Městského divadla ve Zlíněwww.divadlokladno.cz, www.divadlozlin.cz
  Podpora divadelních premiér.

 • Generální partnerství hokejbalového klubu HBC Alpiq Alpiq Kladnowww.hbckladno.cz
  Podpora mladých sportovních talentů a neprofesionálního sportu v Kladně.