CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Vyrábíme a distribuujeme energii

Kladno Power Plant

Alpiq Generation (CZ) provozuje 2 moderní kogenerační zdroje na výrobu elektřiny a tepla v Kladně a ve Zlíně.

Elektrárna Kladno

Elektrárna společnosti Alpiq Generation (CZ) v Kladně podporuje obchodní a prodejní činnosti společnosti Alpiq v České republice. Společnost Alpiq (dříve Atel) odkoupila elektrárnu se 4 bloky v roce 2002. Primárním palivem je uhlí, které se moderní technologií převádí na elektřinu a páru. Účinné zařízení na čištění spalinových plynů snižuje množství vypouštěných emisí: ochrana životního prostředí a čistota ovzduší jsou hlavními faktory konstrukčního řešení. Tři ze čtyř bloků jsou určeny pro výrobu elektřiny s odběrem páry.

Elektrárna, kterou provozuje společnost Alpiq Generation (CZ) v Kladně, splňuje přísné ekologické limity jak České republiky, tak i Evropské unie. Její hrubý elektrický výkon dosahuje 523,8 MWe, a tak je Alpiq Generation (CZ) jedním z největších nezávislých výrobců tepelné a elektrické energie v České republice.

Elektrárna v Kladně má pět výrobních bloků (K4, K5, K6, K7 a K8), společná zařízení a sítě rozvodů elektřiny a tepla. V letech 2010 až 2013 proběhla výstavba nového bloku s označením K7, který nahradil dožitý blok s označením K3 z roku 1976. S čistou kapacitou 135 megawattů, o 101 megawattů vyšší než jeho předchůdce, je blok vysoce účinný a šetrný k životnímu prostředí. Zároveň již nyní splňuje nové emisní předpisy Evropské unie, které budou platit od 1. ledna 2016. Nový blok byl umístěn na místo zdemolovaných původních kotlů K1 a K2 v průběhu první etapy celého projektu, tj. v roce 1998.

Technologická zařízení elektrárny se nacházejí ve dvou lokalitách různých místech – „Elektrárna Kladno I“ v Kladně – Dubí a „Elektrárna Kladno II“ v Kladně-Dříni.


Zlin Company

Teplárna Zlín

Teplárna společnosti Alpiq Generation (CZ) ve Zlíně je umístěna v bývalém areálu Baťových závodů. Majitelem teplárny je od roku 2005, stejně tak, jako elektrárny v Kladně, společnost Alpiq (dříve Atel). Hlavními výrobními jednotkami tepla jsou dva fluidní kotle.

Fluidní kotel K31 o výkonu 120 MWt byl uveden do provozu v roce 1996, druhý fluidní kotel K32 o výkonu 100 MWt byl uveden do provozu v roce 2002. Jedná se o moderní spalovací zařízení s účinností výroby 92 %.

Dalšími výrobními jednotkami tepla jsou 4 středotlaké kotle na plynné palivo a take 4 teplovodní kotle umístěné ve výtopně Kocanda.

K výrobě elektrické energie jsou používány převážně turbogenerátory TG31, o výkonu 25 MWe, a TG32, o výkonu 30 MWe. Oba turbogenerátory jsou součástí tzv. Výrobních bloků K31/TG31 a K32/TG32. V případě potřeby je možno pro výrobu elektřiny využít take menší turbogenerátory TG1, o výkonu 5,25 MWe, a TG6, o výkonu 6 MWe.

Mezi základní zařízení teplárny dale patří chemická a tepelná úpravna vody, kompresorová stanice, skládka stabilizátu atd.