CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Elektrárna Kladno I

Kladno Power Plant

Blok 4

Cirkulační fluidní kotel K4 se dvěma cyklony, přihřátím páry mezi vysokotlakým a středo-nízkotlakým dílem turbíny, propojený s turbogenerátorem TG4, palivo hnědé nebo černé uhlí, biomasa (do výše 10% tepelného příkonu), najíždění a stabilizace extralehkým topným olejem.

Výkon kotle

375 t/hod. přehřáté páry, 538° C, 12,5 MPa
330 t/hod. přihřáté páry, 540° C,
2 MPa

Typ a výkon TG4

kondenzačně-odběrová 135,3 MWe

Generátorové napětí

11 500 V

Dodavatel K4 i TG4

ABB/Alstom


Blok B5

Cirkulační fluidní kotel K5 se dvěma cyklony, přihřátím páry mezi vysokotlakým a středo-nízkotlakým dílem turbíny, propojený s turbogenerátorem TG5, palivo hnědé nebo černé uhlí, biomasa (do výše 10% tepelného příkonu), najíždění a stabilizace extralehkým topným olejem.

Výkon kotle

375 t/hod. přehřáté páry, 538° C, 12,5 MPa
330 t/hod. přihřáté páry, 540° C,
2 MPa

Typ a výkon TG5

kondenzačně-odběrová 135,3 MWe

Generátorové napětí

11 500 V

Dodavatel K5 i TG5

ABB/Alstom


Blok B6

Plynová spalovací turbína GT8C s injektáží páry do spalovací komory pro zvýšení špičkového výkonu a omezení emisí oxidů dusíku. TG6 je spojená s výměníkem na odpadní teplo využívajícím teplo spalin za expanzní částí stroje. Palivo zemní plyn nebo extralehký topný olej.

Výkon stroje

66,9 MWe při ISO podmínkách

Výkon výměníku

cca 85 t/hod. přehřáté páry, 400° C, 2,5 MPa

Dodavatel

ABB/Alstom


Blok B7

Blok se skládá z atmosférického fluidního kotle s cirkulující fluidní vrstvou  o nominálním výkonu 378 t/h a k němu připojeného kondenzačně-odběrového turbosoustrojí o výkonu 135 MWe. Základní palivo je hnědé uhlí, dále je možné spoluspalování biomasy do 10 % tepelného příkonu.

Výkon kotle378 t/hod. přehřáté páry, 541° C, 13,3 MPa
Typ turbíny MTD60 a výkon TG7kondenzačně-odběrová, dvoutělesová kondenzační turbína s přihříváním a jedním regulovaným odběrem,  135 MWe
Generátor typ BDAX9-450ERH – výr. BRUSH, výkon 168,750 MVA / 135 MW, Generátorové napětí

15 000 V

Dodavatel kotle Foster Wheeler / dodavatel turbíny Doosan Škoda Power Plzeň

Elektrárny s kombinovaným cyklem


Česká republika


Kladno, Česká republika


388 MWe, 272 MWt


Alpiq: 100%


2000

1,5 – 2,0 TWh


Ano


v provozu