CZ
Alpiq v: České republice
Internetové stránky Alpiq

Energetické služby

Skupina Alpiq InTec

Webové stránky země

Skupina Alpiq

Elektrárna Kladno II

Kladno Power Plant

Elektrárna Kladno II byla postavena v letech 2005 až 2006 jakožto zatím nejnovější výrobní blok. Jedná se o špičkovací blok, pracující v otevřeném cyklu o výkonu 43,2 MW a sestávající se z jednotky plynové turbíny s generátorem, spalinového komína a dalšího příslušenství. Pomocná zařízení bloku zahrnují zejména filtrační a měřicí stanici zemního plynu, pomocné kompresory zemního plynu, zařízení pro vyvedení výkonu, elektrická zařízení vlastní spotřeby, dieselsoustrojí o výkonu 750 kWe pro účely startu ze tmy (tzn. bez dodávky elektřiny z vnější sítě) a dalších nezbytných součástí. Blok, který je označen č. 8, je umístěn v rekonstruované hale bývalých rotačních kompenzátorů v areálu rozvodny a transformovny ECK v prostoru bývalého hutního závodu Poldi II.

Blok 8

Základem výrobního bloku je plynová turbína typu LM 6000 společnosti General Electric, což je stacionární spalovací plynová turbína, která byla odvozena od proudových leteckých pohonných turbín řady CF6. Turbína LM6000 je dvourotorová, se souosými hřídelemi obou částí. Je schopna pohánět zátěž z přední nebo zadní části nízkotlakého rotoru. Alternátor o synchronních otáčkách je poháněn přes převodovku. Turbína je vybavena anulární spalovací komorou s nízkoemisními hořáky. Vzhledem ke konstrukci, vycházející z proudových leteckých motorů pohánějících dopravní letadla jako např. Boeing 747-400 je schopna startu s minimální potřebou externí energie (hřídele jsou roztáčeny pomocí hydromotoru) a sníženým tlakem plynu v síti, což ji činí velice vhodnou pro účely startu ze tmy pomocí nouzového dieselagregátu. Pro účely zvyšovánívýkonu a omezení emisí NOx je do spalovací komory vstřikována demineralizovaná voda. Turbína je přes měřící a filtrační stanici zemního plynu připojena k distribučnímu vysokotlakému plynovodu.

Základní parametry plynové spalovací turbíny LNM 6000 PD SPRINT (TG8)

Typ: LM 6000 PD SPRINT
Elektrický výkon: 43,2 MW
Palivo: Diesel Natural Gas
Tlak plynu před TG: cca 4,65 MPa
Otáčky NT hřídele  : max. 3,760 rpm
Otáčky VT hřídele: max. 10,650 rpm
Počet stupňů kompresoru: 5 PM (ratio 2.4:1) / 14 HP (ratio 12:1)
Počet stupňů expanzní turbíny: 2 HP a 5 LP stupňů
Elektrická účinnost soustrojí: 40.2 %


Česká republika


Kladno - Drin


40 MW


2007


Ano


v provozu