CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Společná zařízení

Kladno Power Plant
Kladno Power Plant
Výměníková stanice
HVS 90 (Kročehlavy) - kapacita: 107 MWt pro centrální vytápění města Kladna
HVS 70 (Rozdělov) - kapacita: 45 MWt pro centrální vytápění města Kladna
HVS – Z (Průmyslová zóna) – kapacita: 117 MWt pro průmyslové provozy
Chladící věže
Hyperbolická s přírozeným tahem, výška: 97 m, 80 m
Komíny
Nové bloky B4, B5 a B6 – trojitý tah, výška: 147 m, B7: 143 m
Popelové silo
Celkem 4, kapacita: 3 dny provozu
Vápencové silo
2, kapacita: 3 dny provozu
Skládka uhlí
Kapacita: min. 120,000 t, tzn. dodávka pro cca 1 měsíc provozu
Chemická úpravna vody
Kapacita: 200 t/hod. demineralizované vody, 200 t/hod vratného kondenzátu, 40 t/hod změkčené vody pro doplňování horkovodního okruhu
Čistírna odpadních vod
Nová mechanicko-chemická čistírna je určena pro veškeré odpadní vody z provozu elektrárny (odluhy chladícího okruhu, kotlů, odpadní vody chemické úpravny vody).
Dodávky vody

Čerpací stanice a úpravna vody "Podmoráň a Úholičky na Vltavě“

18 km dlouhé vodovodní řady DN 700 a DN 450 do Kladna 
Zásobník nádrže vody Kročehlavy (25,000 t) a Sv. Ján (10,000 t), gravitační přivaděče do elektrárny 
Vyvedení elektrického výkonu 
Vyvedení výkonu z elektrárny na úrovni 110 kV čtyřnásobným vedením přes rozvodny „Elektrárna Kladno“ a „ECK“ do sítě ČEZ Distribuce