CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Kompresorovna

Stlačený vzduch je využíván pro technologické účely na fluidních blocích a chemické úpravně vody a také pro prodej do průmyslového areálu.

Centrální kompresorovna

Pro výrobu stlačeného vzduchu je v centrální kompresorovně instalováno 6 kompresorů na stlačený vzduch o tlaku 1,2 Mpa a 7 kompresorů na stlačený vzduch o tlaku 0,6 Mpa.

V obou případech se jedná  o kompresory šroubové,  pístové a jeden turbokompresor. Kompresory jsou od tří výrobců: Atlas Copco, Alup GmbH, ČKD Praha. Maximální objem výroby vzduchu 0,6 Mpa je 18.300 m3/h a objem výrovy vzduchu 1,2 Mpa je 8.200 m3/h. Kompresory jsou chlazené vodou z místního uzavřeného chladícího okruhu, který obsahuje 3 mikro chladící věže a místní chemickou úpravnu vody.

Na servis kompresorů je uzavřena servisní smlouva, která zaručuje technickou pomoc maximálně do 24 hodim po nahlášení poruchy.