CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Distribuční rozvody

Zlin steam pipes

Hlavní činností úseku distribuce je spolehlivá a bezpečná dodávka kvalitních energií všem našim zákazníkům. Úsek distribuce energií zabezpečuje jak provoz tak i správu distribučních rozvodů horké vody, páry, pitné vody, stlačeného vzduchu a plynu a správu distribučních rozvodů elektrické energie.

 

 

Rozvody tepelné energie
Rozvody tepla v centrální části  města Zlín jsou provozovány na základě licence 320605075 - rozvod tepelné energie

horkovod                                                 60km

parovod                                                   53km             

Distribuce elektrické energie
Rozvody elektrické energie v průmyslovém areálu Zlín-střed jsou provozovány na základě licence 120605056 - distribuce elektrické energie.

Rozsah distribučních rozvodů elektrické energie:

rozvody vn (nad 1000V)                             52km 

rozvody nn (do 1000V)                               14km

Distribuce plynu
Rozvody plynu v průmyslovém areálu Zlín-střed jsou provozovány na základě licence 220605058 - distribuce plynu.

Rozsah distribučních rozvodů plynu:

plynovod do 0,3MPa                                   2,5km

Distribuce stlačeného vzduchu
Rozvody stlačeného vzduchu v průmyslovém areálu Zlín-střed jsou provozovány v tlakových úrovních 0,6MPa, 1,2MPa.

Rozsah distribučních rozvodů stlačeného vzduchu:

rozvody stlačeného vzduchu 0,6 MPa          7,5 km

rozvody stlačeného vzduchu 1,2 MPa          3,5km

Distribuce pitné vody
Rozvody pitné vody v průmyslovém areálu Zlín-střed.

Rozvody pitné vody     0,6 MPa                    12km