CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Fluidní bloky

Zlin fluid unit 31

Fluidní blok 31

 • Kotel je uhelný , věžového typu s přirozenou cirkulací a fluidním ložem.

 • Kotel je dvoutahový, v prvním tahu jsou umístěny konvenční výhřevné plochy (výparník, přehříváky, ekonomizér).

 • Druhý tah je za dvěmi studenými cyklony a jsou v něm umístěny konvenční výhřevné plochy ekonomizéru a ohříváku vzduchu.

 • Výkon kotle je 150t/h páry o tlaku 96 bar a teplotě 540°C.

 • Kotel je spojen s protitlakou turbínou se dvěmi odběry 4 a13 bar. Na konci turbíny je umístěn ohřívák vody s tepelným výkonem 23MW.

 • Generátor tohoto bloku má výkon 25 MW.

 • Blok byl uveden do provozu v roce 1996 a byl postaven společností ABB.


Zlin Power Plant

Fluidní blok 32

 • Kotel je uhelný , věžového typu s přirozenou cirkulací a fluidním ložem.

 • Kotel je dvoutahový, v druhém tahu jsou umístěny konvenční výhřevné plochy (výparník, přehříváky, ekonomizér, ohřívák vzduchu).

 • Druhý tah je za studeným cyklónovým odlučovačem.

 • Výkon kotle je 125t/h páry o tlaku 96 bar a teplotě 540°C.

 • Kotel je spojen s kondenzační turbínou s odběry 4, 13, 24 bar.

 • Generátor tohoto bloku má výkon 30 MW.

 • Blok byl uveden do provozu v roce 2002 a byl postaven společností SES Tlmače.