CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Plynová kotelna

Zlin gas boiler

Kotle 21, 22

  • Kotle jsou plynové, sálavé s dvěma bubny, přirozenou cirkulací a konvenčním výparníkovým setem umístěným mezi horním a dolním bubnem

  • Oba kotle mají výkon 80t/h páry o tlaku 14 bar a teplotě 280oC

  • Kotle byly uvedeny do provozu v roce 1993

  • Kotle slouží jako špičkovací a záložní zdroje