CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Naše zařízení

Hlavními výrobními jednotkami tepla jsou dva fluidní kotle. Fluidní kotel K31 o výkonu 120 MWt byl uveden do provozu v roce 1996, druhý fluidní kotel K32 o výkonu 100 MWt byl uveden do provozu v roce 2002. Jedná se o moderní spalovací zařízení s účinností výroby 92 %.

Dalšími výrobními jednotkami tepla jsou 4 středotlaké kotle na plynné palivo a take 4 teplovodní kotle umístěné ve výtopně Kocanda.

K výrobě elektrické energie jsou používány převážně turbogenerátory TG31, o výkonu 25 MWe,
a TG32, o výkonu 30 MWe. Oba turbogenerátory jsou součástí tzv. Výrobních bloků K31/TG31
a K32/TG32. V případě potřeby je možno pro výrobu elektřiny využít take menší turbogenerátory TG1, o výkonu 5,25 MWe, a TG6, o výkonu 6 MWe.

Mezi základní zařízení teplárny dale patří chemická a tepelná úpravna vody, kompresorová stanice, skládka stabilizátu atd.