CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Ostatní zařízení

Zlin exchange station

Výměníková a čerpací stanice zajišťuje distribuci horké vody pro centrální zásobování teplem pro město Zlín. Distribuční horkovodní síť je rozdělena na dva okruhy: vysokotlaký a nízkotlaký.

Vysokotlaký okruh zásobuje teplem sídliště Jižní Svahy. Pro rozvod horké vody je určeno šest čerpadel. Pro jmenovitý výkon tohoto okruhu stačí čtyři, dvě jsou rezervní. Ohřev horké vody je proveden ve třech stupních: v chladiči kondenzátu, v základním ohříváku a v špičkovém ohříváku. Základní ohřívák je vytápěn párou 0,4 MPa a špičkový ohřívák je vytápěn  párou 0,7 MPa. Špičkový ohřívák je opatřen obtokem. Teplota oběhové vody je řízena v závislosti na venkovní teplotě mícháním s neohřátou vodou, které je přivedena do výstupního potrubí špičkového ohříváku.

Nízkotlaký okruh vytápí město dvěmi větvemi: Nábřeží a Tř. T. Bati. Pro rozvod horké vody je určeno šest čerpadel. Pro jmenovitý výkon tohoto okruhu stačí čtyři, dvě jsou rezervní. Tato čerpadla zajišťují cirkulaci oběhové vody přes výměníky a ohřívák fluidního kotle 31. Ohřev a regulace teploty horké vody jsou stejné jako u vysokotlaké části.

Jmenovitý výkon vysokotlaké části je 49 MW, teplota oběhové vody je 150oC při tlaku 1,2 MPa a teplota vratné vody je 70oC.