CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců ECK Generating s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01462

Realizace tohoto projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, ESF, OP LZZ a státního rozpočtu byla zahájena ke dni 15.12.2010.

V této záložce najdete po celou dobu trvání projektu aktuální informace o průběhu projektu a plánovaných a realizovaných školeních.

Dne 1.2.2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro projekt „Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců ECK Generating s.r.o.“ Lhůta pro podávání nabídek trvá do 21.2.2011 14:00. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené Zadávací dokumentaci. Výběrové řízení na dodavatele služeb k našemu projektu bylo ukončeno a byl vybrán vítěz.Vítězem výběrového řízení se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

Dokumenty ke stažení:

Oficiální webové stránky ESF: www.esfcr.cz

Zlin - Logo OP LZZ