CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Váš osobní rozvoj

Dialog
Jednou ročně dochází na hodnotícím rozhovoru mezi zaměstnanci a nadřízenými k hodnocení pracovního výkonu a ke zjištění potřeb osobního rozvoje zaměstnanců. Pomocí externích a interních školení odstraňujeme slabé stránky či nedostatky, které jsou identifikovány během hodnotícího rozhovoru.

Osobní rozvoj při plánování kariéry založený na sebereflexi motivuje naše nadané zaměstnance i k plnění jejich osobních cílů.

Na vašem názoru záleží!
Názory našich zaměstnanců jsou pro nás velmi důležité. Každé dva roky probíhá zaměstnanecký průzkum. Opatření, která se uskutečňují na základě analýzy výsledků pak zvyšují spokojenost zaměstnanců i celkovou firemní atmosféru.