Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Dodávky stlačeného vzduchu

Alpiq Generation (CZ) dodává tlakový vzduch, který vyrábí ve vlastních centrálních kompresorových stanicích četným průmyslovým odběratelům prostřednictvím potrubních rozvodů, které rovněž provozuje.

Celkový počet obsluhovaných zákazníků je cca 40.

Kontakt

Kladno:

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Dubská 257

272 03 Kladno

Česká republika

T: +420 312 644 851

F: +420 312 644 850

info.­kladno@­alpiq.­com

Zlín:

Hlavničkovo nábřeží 650

760 01 Zlín

Česká republika

T: +420 577 524 855

F: +420 577 523 538

info.­zlin@­alpiq.­com