CZ
Alpiq v: České republice
Internetové stránky Alpiq

Energetické služby

Skupina Alpiq InTec

Webové stránky země

Skupina Alpiq

Dodávky tepla

Teplo vyráběné ve výrobnách Alpiq Generation (CZ) je dodáváno bezmála 35 000 konečných zákazníků v Kladně a Zlíně prostřednictvím smluvních TEPO s.r.o. a  Teplo Zlín a.s.

Alpiq Generation (CZ) rovněž dodává teplo mnoha odběratelům připojeným k horkovodnímu a parnímu distribučního systému, které Alpiq Generation (CZ) přímo provozuje.

Celkem je takto obsluhováno více než 400 zákazníků.

Kontakt

Kladno:

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Dubská 257

272 03 Kladno

Česká republika

T: +420 312 644 851

F: +420 312 644 850

info.­kladno@­alpiq.­com

Zlín:

Hlavničkovo nábřeží 650

760 01 Zlín

Česká republika

T: +420 577 524 855

F: +420 577 523 538

info.­zlin@­alpiq.­com