Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Dodávky tepla

Teplo vyráběné ve výrobnách Alpiq Generation (CZ) je dodáváno bezmála 35 000 konečných zákazníků v Kladně a Zlíně prostřednictvím smluvních TEPO s.r.o. a  Teplo Zlín a.s.

Alpiq Generation (CZ) rovněž dodává teplo mnoha odběratelům připojeným k horkovodnímu a parnímu distribučního systému, které Alpiq Generation (CZ) přímo provozuje.

Celkem je takto obsluhováno více než 400 zákazníků.

Kontakt

Kladno:

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Dubská 257

272 03 Kladno

Česká republika

T: +420 312 644 851

F: +420 312 644 850

info.­kladno@­alpiq.­com

Zlín:

Hlavničkovo nábřeží 650

760 01 Zlín

Česká republika

T: +420 577 524 855

F: +420 577 523 538

info.­zlin@­alpiq.­com