CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Novinky: 18.09.2015 14:00

Kladenská elektrárna Alpiq Generation (CZ) dosáhla rekordu - 11 let bez pracovního úrazu

Společnost Alpiq Generation (CZ), která provozuje v České republice dva moderní zdroje na výrobu elektřiny a tepla zaznamenala rekordní úspěch v oblasti BOZP. Dne 16. září 2015 to bylo přesně 11 let (4017 dní) od posledního pracovního úrazu s pracovní neschopností, který se stal v kladenské elektrárně.

„Naše společnost dosáhla tohoto rekordu díky svému dlouhodobému systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který neustále optimalizujeme. Toto sice vyžaduje nemalé investice a každodenní aktivní přístup našich zaměstnanců, ale výsledky ukazují, že naše společná snaha a úsilí je korunováno úspěchem. Na rekord, kterého jsme dnes dosáhli, jsme náležitě pyšní a moje díky a ocenění patří zejména našim zaměstnancům.“, říká Milan Prejzler, generální ředitel společnosti.

Zavedený systém  BOZP podléhá pravidelné kontrole nejen samotnou společností, ale také nezávislými auditory. V roce 2005 společnost zavedla a aktivně používá systém OHSAS 18 001, který je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Každoročně je kontrolním auditem ověřováno plnění požadavků tohoto systému a po každých třech letech je prováděn náročný recertifikační audit. Od roku 2009 je společnost také držitelem titulu „Podnik podporující zdraví III. stupně“, který získala v rámci programu každoročně vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. V letošním roce provedl Státní zdravotní ústav kontrolní audit a společnost tento titul opět úspěšně obhájila. Dále se Alpiq Generation (CZ) s.r.o. může pochlubit titulem „Bezpečný podnik“, který jí byl v minulém roce udělen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR již po čtvrté. Společnost je také držitelem mezinárodního ocenění (zlaté medaile), které jí bylo uděleno Královskou společností pro prevenci úrazů - RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents).

Kladno - Logo Rospa, Podnik, BP, OHSAS

Kontakt pro média Alpiq Generation (CZ)

Markéta Čapková

Markéta Čapková

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. – elektrárna Kladno

Tisková mluvčí

T: +420 312 644 930

M: +420 602 378 565

F: +420 312 644 940

marketa.­capkova@­alpiq.­com

Zpět na přehled