CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Novinky: 11.02.2016 16:30

Alpiq věnoval sociálně slabým rodinám ve Zlíně 50.000 Kč

Donation for socially handicapped families with small children

Zleva: Ing. Milan Prajzler, MBA, generální ředitel Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Ing. Jana Pobořilová, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu statutárního města Zlín

Stejně tak, jako v minulosti, pomohla energetická společnost Alpiq Generation (CZ) sociálně znevýhodněným rodinám. Společnost, která ve Zlíně provozuje svůj zdroj na výrobu elektřiny a tepla, věnovala padesát tisíc korun. Tato částka byla použita, prostřednictvím Charity Zlín a OSV MMZ, na nákup zimního oblečení a hlavně obutí pro děti, nové pokrývky, ložní prádlo, osušky a ručníky. Bylo obdarováno celkem 35 rodin a dárky udělaly radost 56 dětem. Jednalo se o rodiny s nízkými příjmy, tj. na hranici životního minima ze Zlína a okolí. Tyto rodiny prožívají těžké existenční období a mají finanční prostředky pouze na zajištění základních potřeb. Dárky, nakoupené z darovaných prostředků, byly ve většině případů to jediné, co děti na Vánoce dostaly.

„Alpiq Generation je společensky odpovědnou firmou. Z tohoto důvodu dlouhodobě podporujeme celou řadu projektů a organizací, které pomáhají potřebným a znevýhodněným lidem. Ve Zlíně naše společnost, v rámci sponzorského programu v roce 2015, podpořila například humanitární sdružení HANDICAP(?)" Zlín, Nadaci Křizovatka a její projekt monitory dechu pro Novorozenecké oddělení Nemocnice T. Bati, Muzeum Jihovýchodní Moravy, Filharmonii Bohuslava Martinů a Městské divadlo Zlín. Naším cílem je ve Zlíně nejen provozovat své aktivity – výrobu elektrické energie a tepla, ale také Zlíňanům pomáhat. A to se nám, díky našemu sponzoringu, daří. Zároveň jsem velice rád, že můžeme v těchto aktivitách, které se staly součástí naší firemní strategie, nadále pokračovat. I když, z důvodu nepříznivé situace na trhu s elektřinou a teplem, v omezené míře, než tomu tak bylo v minulých letech.“, říká generální ředitel společnosti, Milan Prajzler. 

Společnost byla v roce 2008 za významnou finanční podporu v péči o zdravotně postižené spoluobčany oceněna Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. Od roku 2007 je také držitelem Ceny Slunce, kterou za svoji charitativní činnosti získala od Nadace Slunce všem. Oblasti Sponzorského programu Alpiq Generation (CZ) jsou charita a péče o zdraví, vzdělání, kultura a sport. Celková finanční částka, kterou společnost věnovala na podporu zlínských projektů v těchto oblastech, přesáhla za posledních 5 let šest milionů korun. 

„Jsme firmě Alpiq Generation (CZ) vděčni za její dlouhodobou štědrost, protože díky jí darovaným finančním prostředkům můžou naše pracovnice z oddělení sociálně-právní ochrany dětí o Vánocích obdarovávat děti v méně šťastných rodinách. A vážíme si toho tím více, že s námi tato firma sama od sebe každoročně počítá a aktivně finanční dar nabízí. Ocenili jsme, že ho společnost Alpiq nabídla a dokonce navýšila i v době, která není pro energetické firmy jednoduchá. Rovněž způsob, jakým se jeho představitelé firmy k daru staví, je velice milý. Velmi si toho vážíme. Díky.“, dodává Ing. Jana Pobořilová, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu statutárního města Zlín.

Kontakt pro média Alpiq Generation (CZ)

Markéta Čapková

Markéta Čapková

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. – elektrárna Kladno

Tisková mluvčí

T: +420 312 644 930

M: +420 602 378 565

F: +420 312 644 940

marketa.­capkova@­alpiq.­com

Zpět na přehled