CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Novinky: 25.07.2017 17:00

Tisková zpráva - Den pro řemeslo 2016

Logo spc

Společnost Alpiq Generation (CZ) opět podpořila projekt s názvem Den pro řemeslo, který se konal 24. listopadu 2016 na Středním odborném učilišti a Praktické škole Kladno – Vrapice. Díky aktivní partnerské spolupráci společnosti se školou se podařilo dosáhnout rekordní účasti žáků z kladenských základních a speciálních škol. Téměř 500 účastníků absolvovalo projektový den, jehož hlavním cílem bylo zatraktivnění učňovského vzdělávání a zvýšení možnosti studia a následného pracovního uplatnění také žákům se speciálními potřebami.

V průběhu celého dne probíhalo na SOU a PrŠ Kladno - Vrapice projektové vyučování, které bylo určeno pro žáky partnerských základních a speciálních škol. Smyslem akce bylo, prostřednictvím prožitkových aktivit, ukázat smysluplnost vzdělávání v učebních oborech. Tyto aktivity měly za úkol přestavit jednotlivá řemesla, prostředí školy a budoucí spolužáky za účelem bezproblémového přechodu budoucích žáků na odborné učiliště.
 
Škola chtěla ukázat vlastní vstřícnost a otevřenost. Multikulturní den byl realizován tak, aby žáky naučil reflektovat zázemí ostatních sociokulturních skupin a uznávat a vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení. A nejenom to. Ukázky řemesel byly spojeny i s vlastním vyzkoušením toho, co budoucí žáky nejvíce zajímalo  s cílem zvýšení jejich motivace ke studiu.
 
Na akci se aktivně podílela také společnost Alpiq Generation (CZ), která je generálním partnerem projektu a SOU a PrŠ Kladno-Vrapice dlouhodbě podporuje. Konkrétně se jednalo o spolupráci na organizaci akce, úhradu nákladů na dopravu žáků a přednášku zástupce firmy. V minulosti společnost financovala například nákup vybavení počítačové učebny a vybavení odborné učebny pro elektrikáře. Společnost také se školou aktivně spolupracuje i v jiných oblastech. Její zaměstnanci se účastní volnočasových aktivit společně se žáky školy a společnost je také odběratelem cateringových služeb, které škola poskytuje v rámci odborné přípravy svých žáků.
 
„Jsem rád, že finanční prostředky a snaha, kterou věnujeme na podporu učňovského vzdělávání, a to zejména pro žáky se speciálními potřebami, přináší konkrétní výsledky. Rekordní účast na letošním Dni pro řemeslo ukazuje, že naše spolupráce s SOU a PrŠ Kladno – Vrapice je úspěšná a efektivní. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že v budoucnu naše partnerství ještě dále rozšíříme, a to například o poskytování prospěchových stipendií studentům, či organizaci praktického vyučování v našem provozu v Kladně. Také počítáme s větším zapojením našich zaměstnanců ve formě organizace přednášek a exkurzí. Přemýšlíme i o využití naší spolupráce při organizaci teambuildingových akcí, atd.“, říká k projektu Milan Prajzler, generální ředitel, Alpiq Generation (CZ).

Kontakt pro média Alpiq Generation (CZ)

Markéta Čapková

Markéta Čapková

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. – elektrárna Kladno

Tisková mluvčí

T: +420 312 644 930

M: +420 602 378 565

F: +420 312 644 940

marketa.­capkova@­alpiq.­com

Zpět na přehled