CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Novinky: 20.12.2016 17:00

Uveřejnění informace o spolufinancování projektu EU

Zlín EU Project

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_15_025_ÚSPORY ENERGIE V SZT
Název projektu: Rekonstrukce horkovodu Tyršovo nábřeží ve Zlíně, 1. etapa
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007077
Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení energetických úspor komplexní rekonstrukcí stávajícího horkovodního potrubního systému.

Představení projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci horkovodního potrubního systému v rámci centrálního zásobování teplem na Tyršově nábřeží ve Zlíně. Předmětem projektu je provedení optimalizace průměrů potrubí, nových tepelných izolací. Cílem projektu je dosažení úspor primární energie.
Po rekonstrukci horkovodu dojde dle výpočtu energetického specialisty k významné úspoře primárního paliva a tím také ke snížení emisí. Realizace projektu bude mít významný dopad na provozuschopnost horkovodu zvýšením spolehlivosti a snížením havárií a nutnosti havarijních zásahů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Kontakt pro média Alpiq Generation (CZ)

Markéta Čapková

Markéta Čapková

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. – elektrárna Kladno

Tisková mluvčí

T: +420 312 644 930

M: +420 602 378 565

F: +420 312 644 940

marketa.­capkova@­alpiq.­com

Zpět na přehled