CZ
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Novinky: 01.03.2018 14:00

Uveřejnění informace o spolufinancování projektu EU

Zlín EU Project

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - II.Výzva - aktivita a) ELEKTROMOBILITA
Název projektu: Pořízení elektromobilů ve spol. Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0009774
Cíl projektu: Cílem projektu je zavedení inovativních technologií v oblasti elektromobility do běžné praxe podniku s předpokladem prudkého rozvoje elektromobility v dalších letech.

Představení projektu:
Projekt je zaměřen na řešení problému spalovacích motorů stávající automobilové flotily žadatele. Spalovací motory produkují značné množství emisí a prachových částic, které jsou zdraví škodlivé. Zejména v městských aglomeracích jsou automobily největším znečišťovatelem ovzduší.
Společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o. hodlá logicky navázat na svou hlavní podnikatelskou činnost (výroba a distribuce energií) investicí do ekologicky šetrnější automobilové dopravy. Projektem budou nahrazeny automobily, které pro potřeby společnosti vyjíždí na cesty nejčastěji - dodávky. Takové řešení má optimální ekologický a ekonomický význam.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Kontakt pro média Alpiq Generation (CZ)

Markéta Čapková

Markéta Čapková

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. – elektrárna Kladno

Tisková mluvčí

T: +420 312 644 930

M: +420 602 378 565

F: +420 312 644 940

marketa.­capkova@­alpiq.­com

Zpět na přehled